Η εταιρεία Ν. ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο DATARAIL ιδρύθηκε το 1997 και προήλθε από την εταιρεία POLYDATA Α.Ε. που προϋπήρχε από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον σιδηροδρομικό τομέα και στον τομέα της πληροφορικής με βαρύτητα στην αυτοματοποίηση της εισαγωγής στοιχείων (data entry)